mesatarja aritmetike

Diskutimet mbi kompleksitetin e algoritmeve, kombinatorikë, probabilitet, numrat e rastit, relacione rekurzive, vargjet, seritë, si dhe statistikë, shkojnë këtu.

Vëzhgues
Posts: 1
Joined: Tue Feb 08, 2011 7:26 am
PostPosted: Tue Feb 08, 2011 7:30 am
a kishit mujt mem ndihmu me zgjedh kete mesatare?
Mesatarja aritmetike e 4 numrave eshte 18. Sa suhet te jete numri i 5-te qe mesatarja aritmetike te jete 19.
Ju faleminderit

Vëzhgues
Posts: 1
Joined: Tue Mar 22, 2011 8:49 pm
PostPosted: Wed Mar 23, 2011 11:28 pm
tash numrat pasi nuk i din i marim me variabla .

(a+b+c+d) / 4 = 18
(a+b+c+d) = 18*4
(a+b+c+d) = 72

Tani kemi :

(a+b+c+d+e) / 5 = 19
(a+b+c+d+e) = 19*5
(a+b+c+d+e) = 95
(72+e)=95
e=23

pra numri i 5 eshte 23

Return to Matematikë Diskrete, Probabilitet dhe Statistikë

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron