It is currently Thu Aug 21, 2014 10:10 am

 • Feed - Lajmërime Lajmërime
  Lajmërimet që kanë të bëjn me Rjeta.net janë të postuara këtu.
  Last post by gdk View the latest post
  Mon Dec 27, 2010 3:55 am
  52
  TopicsTopics
  58
  PostsPosts
 • Feed - Udhëzime Udhëzime
  Udhëzime për shfrytëzimin e Rrjeta.net-it.
  Last post by gdk View the latest post
  Sat Jul 23, 2005 1:08 pm
  3
  TopicsTopics
  3
  PostsPosts
 • Feed - Komente, Pyetje dhe Probleme rreth Rrjeta.net-it Komente, Pyetje dhe Probleme rreth Rrjeta.net-it
  Komentet dhe pyetjet që i keni mbi Rrjeta.net, si dhe problemet që i hasni gjatë shfrytëzimit të Rrjeta.net, postoni këtu.
  Last post by sramadani01 View the latest post
  Sun Feb 09, 2014 1:40 pm
  129
  TopicsTopics
  568
  PostsPosts
 • Feed - Sistemet Operative Windows Sistemet Operative Windows
  Diskutimet mbi qështjet e instalimit, konfigurimit dhe të administrimit të sistemeve operative Windows 95/98/NT/2000/2003/ME/XP zhvillohen këtu.
  Last post by sotto_tono View the latest post
  Sun Sep 29, 2013 3:54 pm
  198
  TopicsTopics
  1175
  PostsPosts
 • Feed - Sistemet Operative GNU/Linux Sistemet Operative GNU/Linux
  Këtu përfshihen diskutimet mbi shpërndarje të ndryshme të GNU/Linux si dhe të vet GNU/Linux në përgjithësi.
  Last post by linux-fanatic View the latest post
  Thu May 05, 2011 9:03 pm
  96
  TopicsTopics
  690
  PostsPosts
 • Feed - Sistemet Operative BSD Sistemet Operative BSD
  Diskutimet për sistemet operative FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, si dhe sistemet tjera operative BSD, shkojnë këtu.
  Last post by ari View the latest post
  Sat Mar 24, 2007 11:26 am
  9
  TopicsTopics
  50
  PostsPosts
 • Feed - Sistemet Operative të Tjera Sistemet Operative të Tjera
  Diskutimet mbi sistemet operative që nuk hyjnë në kategoritë e lartëpërmendura si OpenUNIX, UnixWare, Mac OS X etj., zhvillohen këtu.
  Last post by rafetmaxhuni View the latest post
  Tue Jan 07, 2014 12:35 pm
  17
  TopicsTopics
  121
  PostsPosts
 • Feed - Programe Aplikative për Windows Programe Aplikative për Windows
  Diskutimet për programet aplikative e ndryshme për sistemet operative Windows, përfshirë dhe punën me to, shkojnë këtu.
  Last post by kebir View the latest post
  Sat Jul 13, 2013 1:33 pm
  172
  TopicsTopics
  970
  PostsPosts
 • Feed - Programe Aplikative për GNU/Linux Programe Aplikative për GNU/Linux
  Diskutimet për programet aplikative e ndryshme për sistemet operative GNU/Linux, përfshirë dhe punën me to, shkojnë këtu.
  Last post by Princi_Art View the latest post
  Sat Jan 16, 2010 4:28 pm
  20
  TopicsTopics
  95
  PostsPosts
 • Feed - Disejni, Animimi dhe Modelimi 2D Disejni, Animimi dhe Modelimi 2D
  Të gjitha diskutimet që i përkasin disejnit, animimit, dhe modelimit 2D, që realizohet nëpërmjet Adobe Photoshop, Corel Draw, FreeHand etj.
  Last post by nazimii View the latest post
  Thu May 06, 2010 5:17 pm
  6
  TopicsTopics
  112
  PostsPosts
 • Feed - Disejni, Animimi dhe Modelimi 3D Disejni, Animimi dhe Modelimi 3D
  Diskutimet që i përkasin disejnit, animimit, dhe modelimit 3D, që realizohet me anë të 3D Studio MAX, Blender, Maya etj.
  Last post by agarexh View the latest post
  Mon Dec 12, 2011 11:10 am
  16
  TopicsTopics
  79
  PostsPosts
 • Feed - Përpunimi i Zërit Përpunimi i Zërit
  Diskutimet që kanë të bëjn me përpunimin e zërit, pamvarrësisht nga softueri i përdorur.
  Last post by Mnaira View the latest post
  Tue Jul 15, 2008 10:35 am
  9
  TopicsTopics
  30
  PostsPosts
 • Feed - Video Përpunimi Video Përpunimi
  Diskutime mbi metodat, pajisjet, veglat softuerike dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me video përpunim.
  Last post by rafetmaxhuni View the latest post
  Wed Jul 04, 2012 9:17 am
  14
  TopicsTopics
  55
  PostsPosts
 • Feed - Serverë Serverë
  Instalimi, konfigurimi, administrimi si dhe qështjet tjera që kanë të bëjn me serverë të ndryshëm, diskutohen këtu.
  Last post by gexmitnick View the latest post
  Thu Jan 16, 2014 1:00 am
  81
  TopicsTopics
  363
  PostsPosts
 • Feed - Rrjetat Pa Tel Rrjetat Pa Tel
  Këtu gjenden diskutimet për shërbimet e rrjetëve pa tel, si dhe të qështjeve tjera në përgjithësi.
  Last post by h0feer View the latest post
  Wed Feb 26, 2014 3:34 pm
  87
  TopicsTopics
  455
  PostsPosts
 • Feed - Interneti dhe Rrjetat në Përgjithësi Interneti dhe Rrjetat në Përgjithësi
  Këtu shkojnë diskutimet që kanë të bëjn me Internet si dhe rrjeta në përgjithësi.
  Last post by ruben View the latest post
  Thu Mar 13, 2014 2:12 pm
  292
  TopicsTopics
  1500
  PostsPosts
 • Feed - Telefonia Celulare Telefonia Celulare
  Diskutimet mbi shërbimet, pajisjet, dhe vet rrjetat të telefonisë celulare.
  Last post by rafetmaxhuni View the latest post
  Tue Jan 07, 2014 12:42 pm
  46
  TopicsTopics
  215
  PostsPosts
 • Feed - Transportuesit / Carriers Transportuesit / Carriers
  Ofruesit e sherbimeve te telefonis mobile ne Kosove, vlersimi, kritika, probleme, sygjerime te gjitha diskutohen ketu.
  Last post by festimmatoshi View the latest post
  Sun Feb 20, 2011 12:42 am
  17
  TopicsTopics
  75
  PostsPosts
 • Feed - Prekshmëri dhe Arnime Prekshmëri dhe Arnime
  Këtu mundeni të gjeni informata mbi prekshmëritë e ndryshme dhe arnimet adekuate.
  Last post by shpendim View the latest post
  Tue Mar 30, 2010 10:05 pm
  41
  TopicsTopics
  102
  PostsPosts
 • Feed - Virusët dhe Programet Tjera Keqdashëse Virusët dhe Programet Tjera Keqdashëse
  Diskutimet për qështjet e ndryshme që kanë të bëjn me virusë si dhe programe tjera keqdashëse si spyware, adware etj. shkojnë këtu.
  Last post by QimiBer View the latest post
  Wed Nov 25, 2009 5:09 pm
  30
  TopicsTopics
  185
  PostsPosts
 • Feed - Vegla Vegla
  Diskutimet për veglat e ndryshme që kanë të bëjnë me fushën e sigurisë digjitale, shkojnë këtu.
  Last post by onufri View the latest post
  Thu Apr 24, 2008 4:33 pm
  13
  TopicsTopics
  69
  PostsPosts
 • Feed - Hulumtim dhe Zhvillim Hulumtim dhe Zhvillim
  Diskutimet mbi hulumtimin e sigurisë digjitale si dhe zhvillimit të aplikacioneve që kanë të bëjn me siguri digjitale, shkojnë këtu.
  Last post by Mnaira View the latest post
  Wed Nov 26, 2008 4:31 pm
  11
  TopicsTopics
  47
  PostsPosts
 • Feed - Kriptologji Kriptologji
  Të gjitha qështjet që i përkasin fushës së kriptologjisë, si dhe qështjet e kriptoanalizës, diskutohen këtu.
  Last post by n1nzz View the latest post
  Sun Jan 17, 2010 11:48 am
  14
  TopicsTopics
  70
  PostsPosts
 • Feed - Anonimiteti në Rrjetë Anonimiteti në Rrjetë
  Proxy Serverët, SOCKS 4 dhe SOCKS 5 Serverët si dhe shërbimet e tjera që ofrojnë anonimitet gjatë qëndrimit në rrjetë, janë të diskutuara këtu.
  Last post by zyklon View the latest post
  Wed Sep 12, 2012 3:30 pm
  9
  TopicsTopics
  38
  PostsPosts
 • Feed - Desktop Harduer Desktop Harduer
  Diskutimet mbi pjesët harduerike të desktop kompjuterëve, si dhe pajisjeve fikse.
  Last post by Klevis View the latest post
  Wed Aug 06, 2014 7:57 am
  103
  TopicsTopics
  596
  PostsPosts
 • Feed - Harduer Portabil Harduer Portabil
  Diskutimet mbi pajisjet portabile, si dhe pjesët harduerike të kompjuterëve portabil.
  Last post by FiSNiKi View the latest post
  Sun Apr 11, 2010 6:03 pm
  30
  TopicsTopics
  157
  PostsPosts
 • Feed - Pranuesit satelitor Pranuesit satelitor
  Ketu mund te bisedoni per pranuseit satelitor, kartat dhe dekoteret.
  Last post by kati View the latest post
  Wed Jan 30, 2013 7:13 pm
  15
  TopicsTopics
  26
  PostsPosts
 • Feed - Asembli Asembli
  Diskutimet që kanë të bëjnë me programim në gjuhën Asembli (ang. Assembly), shkojnë këtu.
  Last post by qoska View the latest post
  Fri May 25, 2007 4:08 pm
  5
  TopicsTopics
  14
  PostsPosts
 • Feed - C dhe C++ C dhe C++
  Të gjitha diskutimet që kanë të bëjnë me C apo C++ shkojnë këtu.
  Last post by shkelzeni_40 View the latest post
  Fri Jun 24, 2011 11:07 am
  70
  TopicsTopics
  314
  PostsPosts
 • Feed - Java Java
  System.out.println ("Ejani këtu për të diskutuar për Java");
  Last post by gdk View the latest post
  Tue Dec 28, 2010 5:11 am
  57
  TopicsTopics
  262
  PostsPosts
 • Feed - Visual Basic Visual Basic
  Kjo kategori është e paraparë për diskutime që kanë të bëjnë me programim në gjuhën programuese Visual Basic.
  Last post by Rroho View the latest post
  Tue Oct 05, 2010 8:33 pm
  34
  TopicsTopics
  166
  PostsPosts
 • Feed - .NET .NET
  Diskutimet për programim në Visual Basic .NET, ASP .NET, C# shkojnë këtu.
  Last post by visanet1 View the latest post
  Sun Dec 13, 2009 10:59 pm
  35
  TopicsTopics
  155
  PostsPosts
 • Feed - PHP dhe MySQL PHP dhe MySQL
  Të gjitha diskutimet që kanë të bëjnë me Hypertext Preprocessor (PHP) dhe MySQL shkojnë këtu.
  Last post by OnDream View the latest post
  Fri May 24, 2013 11:14 pm
  92
  TopicsTopics
  479
  PostsPosts
 • Feed - Web Skriptim Web Skriptim
  Këtu shkojnë diskutimet për gjuhët që përdoren për web skriptim (si HTML, XHTML, DHTML, CSS, JavaScript, VBScript etj.).
  Last post by Mnaira View the latest post
  Thu May 05, 2011 8:30 am
  66
  TopicsTopics
  294
  PostsPosts
 • Feed - Algjebër Algjebër
  Këtu përfshihen diskutimet për problemet që i përkasin algjebrës lineare, abstrakte, si dhe degëve tjera të algjebrës në përgjithësi (si polinome, matrica, vektorë, ekuacione lineare etj.).
  Last post by Flamuri View the latest post
  Fri Dec 31, 2010 12:16 pm
  8
  TopicsTopics
  23
  PostsPosts
 • Feed - Analizë Matematikore dhe Kalkulus Analizë Matematikore dhe Kalkulus
  Diskutimet mbi funksionet e ndryshme, grafet, trigonometrinë, limitet, integralet, derivatet dhe ekuacionet diferenciale shkojnë këtu.
  Last post by RMM View the latest post
  Thu Oct 27, 2011 9:24 pm
  6
  TopicsTopics
  39
  PostsPosts
 • Feed - Matematikë Diskrete, Probabilitet dhe Statistikë Matematikë Diskrete, Probabilitet dhe Statistikë
  Diskutimet mbi kompleksitetin e algoritmeve, kombinatorikë, probabilitet, numrat e rastit, relacione rekurzive, vargjet, seritë, si dhe statistikë, shkojnë këtu.
  Last post by lanti View the latest post
  Wed Mar 23, 2011 11:28 pm
  9
  TopicsTopics
  29
  PostsPosts
 • Feed - Robotikë Robotikë
  Diskutimet për teorinë, aplikimin, dhe zhvillimin e sistemeve robotike, shkojnë këtu.
  Last post by arced View the latest post
  Thu Mar 10, 2011 2:37 pm
  15
  TopicsTopics
  112
  PostsPosts
 • Feed - Sistemet e Inteligjencës Artificiale Sistemet e Inteligjencës Artificiale
  Diskutimet për konceptin dhe algoritmet e sistemeve të inteligjencës artificiale, si dhe zhvillimin dhe aplikimin e tyre, shkojnë këtu.
  Last post by Flaky View the latest post
  Thu Jun 25, 2009 6:58 pm
  7
  TopicsTopics
  41
  PostsPosts
 • Feed - Sfida Programimi Sfida Programimi
  Diskutime mbi sfida programi nga burimet e ndryshme. <i><b>Vëmendje</b>: Ndalohet diskutimi i zgjidhjes të sfidës, nëse kjo nuk është në përputhshmëri me rregullat nën të cilat është publikuar sfida.</i>
  Last post by gdk View the latest post
  Fri Jan 21, 2011 9:43 am
  3
  TopicsTopics
  14
  PostsPosts
 • Feed - Sfida Matematikore Sfida Matematikore
  Diskutime mbi sfida matematikore nga burimet e ndryshme. <i><b>Vëmendje</b>: Ndalohet diskutimi i zgjidhjes të sfidës, nëse kjo nuk është në përputhshmëri me rregullat nën të cilat është publikuar sfida.</i>
  Last post by vpb View the latest post
  Mon Apr 25, 2011 8:17 am
  3
  TopicsTopics
  8
  PostsPosts
 • Feed - Argëtim Digjital Argëtim Digjital
  Përshkrimet e lojërave, kodet për lojëra, zgjidhjet për probleme të lojërave të ndryshme si dhe diskutimet për qështjet tjera që kanë të bëjnë me lojëra, shkojnë këtu.
  Last post by Vissaros View the latest post
  Sun Oct 09, 2011 6:47 pm
  59
  TopicsTopics
  446
  PostsPosts
 • Feed - echo 'Mesazhi' > /dev/null echo 'Mesazhi' > /dev/null
  Këtu shkojnë diskutimet të cilat nuk hyjnë në asnjërën nga kategoritë e lartëshënuara.
  Last post by BSalihi View the latest post
  Fri Apr 13, 2012 7:57 pm
  99
  TopicsTopics
  581
  PostsPosts

Login  •  Register

Who is online

In total there are 14 users online :: 0 registered, 0 hidden and 14 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 184 on Fri Jun 29, 2007 10:43 pm

Registered users: No registered users
Legend: Administrators, Global moderators

Statistics

Total posts 10918 • Total topics 2128 • Total members 1645 • Our newest member Klevis

cron